.  

 

Welkom op de website Van Maurik Zorg Actief

Wie en wat?

De organisatie Van Maurik Zorg Actief zet zich in voor jongeren met een gedragsproblematiek zoals: ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en andere stoornissen in het autistisch spectrum. We begeleiden de jongeren bij het dagelijks leven. Op het werk of school, in hun vrije tijd en hun sociale contacten.  

Naast het begeleiden biedt Van Maurik Zorg Actief ook trainingen aan. Die er opgericht zijn om beter te Functioneren in de maatschappij. 

Visie en werkwijze:

Iedereen (met of zonder beperking) heeft recht op een goede kans in de maatschappij.

In onze werkwijze staat "empowerment" centraal ( de kracht komt uit de cliënt) samen met de client kijken we waar de client goed in  is maar we kijken ook waar zij/hij de kracht kan vinden om het onmogelijke toch mogelijk te maken. Door positieve ervaringen bouwen we samen met de client aan meer zelf vertrouwen en het vinden van een ieders kracht. Hier uit volgt dat er steeds sprake is van maatwerk.

 

In de communicatie zijn we transparant naar clienten in de overtuiging dat clienten ook transparant naar ons als begeleider zullen zijn. Er wordt gebouwd aan een goede en gezonde vertrouwensband. Een voorbeeld hiervan is dat een begeleider vertelt wat hij in het weekend heeft gedaan, of vertelt dat hij goed of juist niet zo lekker in zijn vel zit.

Ons Doel:

Cliënten in hun kracht en waarde te laten staan, om voor de client de geschrikte kansen te vinden en/of te creëren waar door hun zelfbeeld beter wordt.