.  

 

Dag besteding/werkervaringsplek*

Wij bieden een mooie werkervaringsplaatsen. Hiervoor werken we samen met particuliere bedrijven zoals Omnivents en Water Goed in Valburg.

Samen met clienten werken we aan het onderhoud van de locatie en materiaal. Er wordt gewerkt in groepen van vier deelnemers op één begeleider.

De deelnemers leren hier hoe ze om gaan met werkuren, eisen van de baas, langzaam ook onder druk werken etc.Vervolgens bestaat er mogelijkheid voor de deelnemers om ook een cursus te volgen. Doel van de werkervaringsplekken is dat de jongeren toegroeien richten een baan. 

Werkcoach. 

Na verloop van tijd zouden de jongeren kunnen gaan werken bij een ander bedrijf. Hier voor zetten we een werkcoach in. Deze begeleiden de jongeren na hun volgende stap zelfstandig werken. 

De begeleiding van de werkcoach kan ook ingezet worden zonder dat de client dagbesteding bij ons heeft aangenomen.Vanuit deze locatie wordt ook trainingen gegeven zodat een client zich kan oriënteren op wat zij/hij zou willen.

Werkervaringsplek of dagbesteding:

Bij een werk ervaringsplek kunnen deelnemers ervaringen op doen en zich voor bereiden op de arbeidsmakrt. Deze insteek ligt anders dan bij een dagbesteding. Een dagbesteding is een plek waar clienten blijven en vaak dezelfde werkzaamheden /activiteiten blijven doen.

De werkwijze is gericht op empowerment en staan open voor de individuele clienten/deelnemers.

Bij empowerment gaan opzoek naar de kracht van de client/deelnemer waar zij/hij zich goed bij voelt. De kracht om iets te willen en te kunnen.